MY MENU

ไทเทเนียมแผ่น

รูปภาพ :  แผ่นไทเทเนียม
รูปภาพ : แผ่นไทเทเนียม 
มาตรฐาน : ASTM B265
เกรด : Gr-1, Gr-2, Gr-3, Gr-4, Gr-5, Gr-7, Gr-9, Gr-23
ขนาด : ขนาดหนา 0.3 มม ไปจนถึง 30 มม หรือแล้วแต่ขอเป็นกรณีพิเศษ  
แหล่งกำเนิด : China, USA, Europe, Japan